top of page
ERAKpidu-42.jpg

Eesti Vabariigi aastapäev

ERAKpidu-156.jpg
Üritusest

Eesti Vabariigi aastapäev on üks kahest Eesti riigiametnike klubi korraldatavast suurüritusest ning selle eesmärk on tunnustada maakonna tublide inimeste igapäevast tööd Eesti riigi kohalolu ja eestimeelsuse eest seismisel maakonnas. Peole on kutsutud kõik Ida-Virumaa avaliku sektori teenistujad koos kaaslastega. 2019. aasta üritusel osales ligi pool tuhat inimest Narvast Rakvereni ja Peipsist Sillamäeni.

Eesti Vabariigi sünnipäeva väärilist tähistamist maakonnas on aastate jooksul toetanud erinevad avaliku sektori asutused, sealhulgas Jõhvi Vald, Rahandusministeeriumi Ida-Viru talitus, Viru Vangla, Politsei- ja Piirivalve amet. Eesti riigiametnike klubi kutsub kõiki koostööle, et pakkuda Ida-Virumaa  inimestele ühiselt kvaliteetsemaid üritusi, et igaüks ei peaks iseseisvalt püüdma vahenditega, mis kõigil piiratud on, korraldada sama eesmärgiga üritusi. Meie eesmärk on ju ühine − edendada Ida-Virumaa elu!

bottom of page