top of page

Klubist

Klubiga liitumine

Eesti riigiametnike klubi ehk lühidalt ERAK on esimene omalaadne klubi Eestis. Klubiga liitudes saate täieõiguslikuks klubiliikmeks ja teil tekib võimalus kaasa rääkida klubi üldistes arengutes ja plaanides.

Klubi liikmelisusega on sul:

  • ametlik Klubi liikme staatus;

  • õigus osaleda kõigil ERAK-i poolt korraldavatel koosolekutel, üritustel ja väljasõitudel;

  • võimalus osa võtta Viru Vangla treeningkeskuse rühmatreeningutest ning kasutada spordisaale;

  • mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused privaatses klubiruumis;

  • huvitavad soodustused elu mõnusamaks muutmisel;

  • võimalus kaasa rääkida klubi üldistes arengutes ja tegevustes.

SUM_3397.jpg

Klubi liikmeks astumiseks esita palun sellekohane täidetud ja allkirjastatud kinnituskiri saates selle aadressile virve.linder@just.ee. Liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumisest antakse teada soovija kirjaliku kinnituskirja alusel 1 kuu jooksul alates avalduse esitamise päevast.

 

Klubi liikme staatuse omistamisel palume tasuda ühekordse Klubi liitumistasu (25 €) ja järgmise kuu seisuga etteulatuvalt igakuise Klubi liikmemaksu (10 €).Igakuine Klubi liikmemaks tasuda hiljemalt kuu 15.kuupäevaks.

 

ERAK liikmetasu ja võimalik ürituse omaosalus tuleb maksta rahandusministeeriumi kontole numbriga EE731010220027689012. Makse tegemisel märkida ära viitenumber 2800080561 ning selgitusse oma nimi (või kui ülekande teeb teine inimene, siis inimese nimi kelle eest makse sooritatakse) ning kas tegu on liikmeks astumise tasu, kuumaksega või ürituse omaosalusega.

Näiteks: Siim Susi, ERAK liikmeks astumise tasu ja jaanuari liikmemaks.

Klubi finantseerimine

ERAK on koostööprojekt, mis ei kujuta endast eraldi juriidilist isikut. ERAK aitab kaasa Ida-Virumaa tegevuskava eesmärkide saavutamisele ning korraldab koolitusi ning vaba aja tegevusi. Viimaseid finantseeritakse osalejate omaosaluse arvelt. ERAK on avatud kõikidele Ida-Viru avalikus sektoris töötavatele inimestele.

ERAK korraldab aastas kahel korral ka suuremaid üritusi (Alutaguse päev ja Eesti Vabariigi aastapäev), mida finantseeritakse riigieelarvest ning mis on mõeldud kõigile Ida-Virumaa avaliku sektori töötajatele. 

ERAKi ürituste jaoks kasutatakse õhtuti ruumi, mida Viru Vangla ning Politsei- ja Piirivalveamet üürivad Jõhvi Kontserdimajalt.

Klubiruum

Asume Jõhvi Kontserdimajas, maja kõige vasakpoolsemas tiivas, 4. korrusel. Jõhvi kesklinnast 1,5 km kaugusel ajaloolise Jõhvi pargi kõrval.

 

Tulles Tallinna poolt leiad meid kiiresti üles, kui sõidad üle Jõhvi linna viadukti ning keerad vasakule. 40 m edasi sõites on näha paremat kätt suurt, klaasfassaadiga hoonet – Jõhvi Kontserdimaja. Tartu poolt tulevatel külastajatel ei ole vaja keerata viaduktile. Sõites otse üle viaduktiristmiku jääb Jõhvi Kontserdmaja paremat kätt.

bottom of page