Eesti English Русский
«
»

 Uudised (1)Uudiste arhiiv
 22/05/18 ERAK mai sündmused 

Kodukord 
1. RUUMI KASUTAMINE
 
Selleks, et meil kõigil parem oleks:
 
1.1. kasutame Klubi ruumi heaperemehelikult.
 
1.2. palume Klubi ruumides mitte suitsetada.
 
1.3. tagame ühiselt Klubi ruumis oleva vara säilimise.
 
1.4. vastutame kolmandate isikute Klubi ruumidesse lubamise eest, vastutades ka nende tegevuse eest.
 
1.5. teatame ruumis toimunud riketest või avariiohtlikest olukordadest koheselt Jõhvi Kontserdimaja haldajat või Klubi projektijuhti, püüdes ise samal ajal rakendada võimalikke abinõusid nende kõrvaldamiseks.
 
2. TOITLUSTAMINE JA MUUD TEENUSED
 
2.1. Toitlustust pakub Klubi ruumis Kohvik Mozart. Tellimuste (söök ja jook menüüs) eest tuleb osalejatel ise tasuda. Arveldada saab nii sularahas kui maksekaardiga.
 
2.2. Klubi ruumis levib Wifi, samuti on võimalik kasutada kaabliga interneti ühendust.
 
3. ÜRITUSTEGA SEONDUV
 
3.1. Klubi ruumis kehtib Chatham House reegel – kõik loengutes, teemaõhtutel või arutelude käigus kõneldu pole tsiteeritav nimeliselt ega saa olla aluseks ühegi avalduse, artikli või pressiteate koostamisele.
 
3.1.1. Avalikustada ei tohi ei kõneisikute ega ühegi teise kohtumisel osalenu identiteeti ega liikmelisust.
 
3.1.2. Avalikustada ei tohi, et informatsioon saadi just tollelt kohtumiselt.
 
3.2. Loengute, ürituste ja teemaõhtute  sisulist ja korraldusliku poolt puudutavates jooksvates küsimustes palume pöörduda Klubi projektijuhi poole või edastada oma küsimused e-posti teel.
 
3.3. Palume anda tagasisidet (Ideepanga leiate laudadelt) nii loengute/ürituste/teemaõhtute kui Klubi üldise korralduse kohta, et muuta Teie vaba aja sisustamine veelgi paremaks.
 

 
 
Info: Inger Viirpalu, +372 582 82 307, inger.viirpalu@just.ee või info@erak.ee